View Full Version : Thread 237272">THE BARD�S TALE IV: BARROWS DEEP / DIRECTOR�S CUT SOUNDTRACK VOLUME 2-3GlennJ
11-07-2019, 09:33 PM


Genre: Soundtrack
Date: 2019
Country: USA
Audio codec: MP3
Quality: 320 kbs
Playtime: 1:10:06

The Bard’s Tale IV Barrows Deep, Vol. 2
1. Nighean Ruadh Bh�n (2:55)
2. Sme�rach Clann D�mhnaill (3:46)
3. Haighadh O Haighadh O (1:39)
4. Snow in Summer (2:12)
5. Am Maraiche (3:36)
6. Gur Tu Mo Chruinneag Bh�idheach (1:52)
7. The Wand of Peace (3:48)
8. Sheatadh Cailleach, Ruidhealadh Cailleach (1:28)
9. Cha d’fhuair Mi’n Cadal (Instrumental) (4:08)
10. �rnaigh (0:47)
11. Across the Seven Realms (Instrumental) (4:28)
12. Colla Mo R�n (3:16)

The Bard’s Tale IV Director’s Cut, Vol. 3
1. Seathan (3:39)
2. Cadal Cha D�an Mi (3:26)
3. Across the Seven Realms (Gut String Interlude) (0:34)
4. Across the Seven Realms (4:28)
5. Gaelic Psalms: Stornoway 133 (3:08)
6. Th�id Sinn Null Gu Taobh Loch Eireachd (1:05)
7. Kathleen Mourns (0:44)
8. Th�id Mise ‘s Tusa A-M�ireach (3:33)
9. ‘S Fheudar Dhomh Gu Cinnteach Bhith Sguir Dhen Dram (1:40)
10. Orsa Chaileach (4:44)
11. Thig Am Bata (2:45)
12. Iain Ghlinn Cuaich (Extended Version) (6:24)

http://uploadcenter.com/jx7o2pbbe6zc.html

AloAloAloAlo
11-08-2019, 03:03 PM
Thanks!